بوی ماه مهر

یادمان باشد که یک کتاب، یک قلم، یک معلم، و یک کودک می‌توانند دنیا را تغییر دهند.

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/