اطلاعات مدیر

neyshabour

فریبرز استیلایی – هادی فروغی

سابقه و‌ فعالیت‌ها

سال شروع فعالیت نمایندگی لگوی آموزشی

سال ۱۳۹۳

تعداد مراکز آموزشی که از ابتدای تاسیس تا کنون با نمایندگی لگوی آموزشی نیشابور همکاری کرده‌اند؟

بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی

میانگین تعداد دانش‌آموزان نمایندگی لگوی آموزشی در سال

۴۰۰۰ دانش‌آموز

میانگین تعداد مربیان فعال در نمایندگی لگوی آموزشی در سال

۱۵ مربی

آدرس

آدرس

نیشابور، خیابان دارایی، پانزدهم خرداد ۲۶، پلاک ۳۱۰

کد پستی

۹۳۱۹۷۸۳۷۱۸

تلفن

۰۹۳۶۵۸۰۲۶۳۰ – ۰۵۱۴۳۳۳۹۹۲۳

 اینستاگرام

legoeducation_neyshabour

نمایندگی نیشابور