ثبت پیشنهادات و انتقادات
دفتر مرکزی

صاحب امتیاز Enamad: پریسا ارباب

تلفن پشتیبانی فروش: ۰۲۱۲۶۴۵۷۳۱۰

تلفن و فکس دفتر مرکزی:۰۲۱۲۲۲۴۲۶۶۶

ایمیل: info@lecenter.ir

آدرس: قیطریه – خیابان پورحیدری (روشنایی غربی) – پلاک ۳

کد پستی: ۱۹۳۱۸۶۳۵۳۹

آپارات: aparat.com/legoeducation

اینستاگرام: Legoeducation_iran 

اینستاگرام: Legoeducationcenter 

آموزشگاه های تهران

ظفر:

ظفر – آرش شرقی – خیابان دلیری – کوچه فرهنگ – پلاک ۹

۲۲۶۴۰۹۸۸ – ۲۲۶۴۲۹۸۱

قیطریه:

قیطریه – خیابان پورحیدری (روشنایی غربی) – پلاک ۳

۲۲۲۴۲۶۶۶ – ۲۶۴۵۷۳۱۰ – ۲۶۴۵۷۳۲۰

آدرس نمایندگی‌ها و آموزشگاه‌ها

پشتیبانی محصولات
  • LEGO MINDSTORMS Education EV3
  • WeDo 2.0
  • StoryStarter
  • MoreToMath
  • Machines & Mechanismso.
  • Preschool
  • WeDo
  • BuildToExpress
  • LearnToLearn