آکادمی زبان توبریکس

کلاس‌های آموزش زبان انگیسی به کودکان ۳ تا ۷ سال همراه با فعالیت‌های لگویی و با حضور مربیان تخصصی زبان انگلیسی

2b hozoori

ثبت‌نام کلاس حضوری

گروه سنی ۳ تا ۷ سال

نیازمند کتاب‌‌ آموزش زبان

2b online

ثبت‌نام کلاس آنلاین

گروه سنی ۳ تا ۷ سال

نیازمند کتاب‌‌ آموزش زبان و قطعات لگو در خانه

Expand your child's world