مرکز مشاوره روانشناسی

لگوی آموزشی با همکاری روانشناسان همگام با فلسفه آموزشی مورد تایید خود، اقدام به برگزاری جلسات مشاوره در حوزه مادر و کودک می کند

مشاوره کودک و فرزندپروری

بازی درمانی

DSC_12788

زینب لولاچیان

روانشناس کودک و بازی درمانگر

زمان و مکان

روزهای دوشنبه ساعت ۹ تا ۱۷

روزهای سه شنبه ساعت ۹ تا ۱۳

مکان: خانه کودک لگو شعبه ظفر – ظفر – آرش شرقی – خیابان دلیری – بن بست فرهنگ – پلاک ۹

رزرو جلسه مشاوره

پس از تکمیل فرم رزرو جهت تعیین ساعت دقیق حضور و نهایی کردن رزرو، با شما تماس گرفته می شود