• اگر تمایل دارید در تجربه‌ی لذت‌بخش آموزش به کودکان و دانش‌آموزان در شهر تهران و سایر نمایندگی‌های شهرستان با ما سهیم باشید، خوشحال می‌شویم این فرم را تکمیل کنید و اطلاعات خودتان را برای ما ارسال کنید. فرم شما جهت بررسی تحویل نمایندگی مربوطه در هر شهر خواهد شد و چنانچه مورد تایید اولیه قرار گیرد، جهت مصاحبه با شما تماس گرفته می‌شود.

    اطلاعات نمایندگی‌های لگوی آموزشی ایران
  • نمایندگی
  • اطلاعات شخصی
  • تحصیلات
  • سابقه کار
  • در صورت تمایل، میتوانید علاوه بر تکمیل فرم بالا، رزومه کاری خود را به ایمیل lec.children@gmail.com ارسال نمایید.