تهران

همکاری مدارس و مهد های کودک با لگوی آموزشی شهر تهران

مجموعه لگوی آموزشی ایران، نماینده رسمی لگوی آموزشی دانمارک از سال ۱۳۸۵ با ارایه طرح درس های تایید شده در مدارس و مهد های کودک مشغول به برگزاری کلاس های آنلاین و حضوری می باشد. مجموعه ما از مهد کودک تا دبیرستان دوره های مختلفی برگزار می کند که برخی از آنها نیازمند داشتن بسته های مخصوص لگو در آن دوره می باشد و برخی بدون نیاز به بسته اختصاصی برگزار می شود.
می توانید مختصری از اطلاعات هر دوره را در جدول زیر مشاهده فرمایید. 

درخواست همکاریدر صورت تمایل برای همکاری جهت برگزاری کلاس در مدرسه یا مهد کودک خود در شهر تهران و همچنین اطلاع از جزییات بیشتر نحوه همکاری، می توانید فرم درخواست همکاری را تکمیل کنید یا با مجموعه لگوی آموزشی -۰۲۱۲۲۲۴۲۶۶۶ – داخلی ۳ – بخش بازاریابی و امور مدارس- تماس بگیرید.

 از همکاری با شما خوش حال خواهیم شدجزییات دوره ها

ملزوماتتعداد جلسه هر دورهزمان هر جلسهنحوه برگزاریپایهدوره
برای کلاس آنلاین هر دانش آموز ۴۰ قطعه دوپلو لازم دارد۲۴60 Minحضوری و آنلاینمهد کودک (سه تا پنج سال)MFE
برای کلاس آنلاین هر دانش آموز ۶۰ قطعه لگو کوچک لازم دارد۲۴60 Minحضوری و آنلاینمهد کودک (چهار تا شش سال)، پیش دبستانی، اول و دوم دبستانBASIC
ابزار ساده داخل منزل مانند مقوا، کاغذ و ... (ابزار لگو لازم ندارد)۲۴60 Minآنلاینپیش دبستانی، اول و دوم دبستانهمگام با ساخت
برای کلاس آنلاین هر دانش آموز ۶۰ قطعه لگو کوچک لازم دارد۲۴60 Minحضوری و آنلایناول و دوم دبستانStory Starter
نیازمند بسته ESM لگو۲۴60 Minحضوریسوم دبستانESM
ابزار ساده داخل منزل مانند مقوا، کاغذ و ... (ابزار لگو لازم ندارد)۲۴60 Minآنلاینسوم دبستانمکانیک آنلاین
بسته WeDo و کامپیوتر۲۴60 Minحضوریچهارم تا ششم دبستانWeDo 1,2&3
کامپیوتر۲۴60 Minآنلاینچهارم تا ششم دبستانبرنامه نویسی اسکرچ
به جز وسیله اتصال به کلاس، نیازمند یک تبلت یا گوشی هوشمند است (نیازی به داشتن قطعه لگو ندارد)۲۴60 Minآنلاینسوم تا ششم دبستانLego Motion
بسته F&M لگو۲۴90 Minحضوریاول دبیرستانF&M
بسته RTلگو و کامپیوتر۲۴90 Minحضوریاول تا سوم دبیرستان ۱RT 1,2&3

اطلاعات مربیان شهر تهران